Artikelen door Erick Walter

Privacyreglement

Privacyreglement Endivor B.V. Laatste wijziging 13/9/18 Endivor B.V., Hoogkarspelstraat, 2547 LN  Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland te ’s-Gravenhage onder nummer: 64987507. Dit privacyreglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt en is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het […]