Beroepsopleiding Personeelsconsulent

Als Personeelsconsulent heb je een adviserende en ondersteunende rol voor de leidinggevenden binnen je organisatie. Je adviseert de manager Personeelszaken en de directie over het personeels- en organisatiebeleid. Wil je meepraten over de visie van je organisatie en pak je je verantwoordelijkheden voor het bouwen aan een sterk personeelsbeleid? Met de opleiding Personeelsconsultent ben je perfect in staat om het gehele takenpakket van een afdeling Personeel en Organisatie uit te voeren en daarbij die adviesrol te pakken.

Inhoud cursus

Als personeelsconsulent krijg je beroepsmatig te maken met arbeidscontracten, ontslagrecht en ziekteverzuim. Tijdens de opleiding personeelsconsulent staan drie modules centraal: Arbeidsrecht, Schriftelijk communicatie Nederlands en Functionele beleidsgebieden.

De modules

 1. Arbeidsrecht: je leert meer over arbeidsovereenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en arbeidsprocesrecht.
  * Arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
  * Regelgeving cao, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  * Medezeggenschap
  *Arbeidsomstandigheden en -tijden
  * Wet arbeid en zorg (Wazo)
  * Sociale zekerheid
 2. Schriftelijke communicatie Nederlands: hier wordt diep ingegaan op de verschillende soorten brieven en teksten en correct taalgebruik.
  * Verzoek om informatie/offerte
  * Orderbevestiging
  * Klachtenbrief, verkoopbrief en behandeling sollicitatiebrief
  * Herinnering en (laatste) aanmaning
  * Uitnodigingen
  * E-mail
  * Overtuigende tekst
  * Vormkenmerken en correcte spelling
 3. Middle management en bedrijfsvoering: tijdens deze module komen de onderwerpen als communicatiebeleid, personeelsmanagement en wetgeving aan bod.
  * Communicatie
  * Personeelsmanagement
  * Financieel management
  * Marketingmanagement
  * Kwaliteitsmanagement
  * Logistiek management
  * Informatiemanagement

Opleidingsniveau - te behalen resultaten

Het opleidingsniveau van deze cursus is vergelijkbaar met MBO-4, wordt erkent door de brancheorganisatie, het examen wordt afgenomen door De Nederlandse Associatie voor Examinering https://www.associatie.nl.

Examen
Bij deze praktijkopleiding is het mogelijk examen te doen en in het bezit te komen van een gekwalificeerd diploma. De examens worden afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Het praktijkdiploma Personeelsconsulent is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel belangrijk dat je de Nederlandse taal goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft.

Studieduur en -belasting

Dagopleiding Avondopleiding
Studieduur 28 weken 56 weken
Aantal lessen 56 weken
Let op: voor de dagopleiding volg je 2 lessen op dezelfde dag
112 lessen
Frequentie 2 dagen (4 lessen) per week 2 avonden per week
Lestijden 09:30 tot 12:30 (inclusief een pauze van 15 min) en 13:00-16:30 (inclusief een pauze van 15 min) 18:30-22:00 uur (inclusief een pauze van 15 min)

Les- en examengeld

Lesgeld: €3.705,- inclusief cursusmateriaal en vrij van btw.

Examengeld: ca. €175,-

Groepsgrootte

Deze groepscursus wordt gegeven vanaf minimaal vanaf 8 deelnemers.

Het maximale aantal deelnemers is circa 18 deelnemers.

Cursusdata 2018-2019

Dag- en avondopleiding

Start in overleg

Meer informatie of direct inschrijven?