Taal en inburgering

Ben je nieuw in Nederland? Ben je inburgeringsplichtig of wil je vrijwillig de Nederlandse taal en cultuur leren?

Je bent van harte welkom bij Endivor!

Wij bieden diverse inburgeringscursussen aan, waaronder alfabetisering, A0 tot B2 (Staatsexamen I en II), niveauverhoging taallessen maar ook korte cursussen, schrijfcursussen, zakelijk Nederlands… De lessen worden gegeven door een ervaren, betrokken en bevoegde docent. Daarnaast zijn de docenten van Endivor betrokken bij de begeleiding van cursisten.

Onze werkwijze

Door middel van een intakegesprek en taaltoets wordt je taalniveau vastgesteld. Wij adviseren je over een taaltraject en informeren je over de kosten. In welke groep je wordt geplaatst hangt af van de resultaten van je intakegesprek en de toets. Je kunt bijna altijd instromen in een bestaande groep. Voor extra opdrachten heeft Endivor een speciaal online-programma met oefeningen op verschillende niveaus.

Kosten

De kosten van een cursus zijn afhankelijk van de duur van de cursus en het aantal lessen dat je gaat volgen. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de verschillende mogelijkheden. Aan de hand van dit gesprek wordt het cursuscontract gemaakt. In dit contract worden onder andere de lengte van het traject, de bijbehorende kosten en je persoonlijke gegevens vastgelegd.

Start cursussen

Bij voldoende aanmeldingen start elke maand een nieuwe cursus. Voor al onze cursussen geldt dat de cursus alleen doorgaat bij voldoende aanmeldingen.

Aantal deelnemers

Het minimumaantal deelnemers is 8, het maximum 15,

Meer weten?

Kom eens langs voor een gratis oriënterend gesprek en een proefles. Je bent van harte welkom om advies te vragen en te kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Wil je zeker weten dat we ruim tijd voor je hebben, maak dan vooraf even een afspraak.

Ons aanbod taal en inburgering

Voor wie?

Je kunt deze cursus volgen als je geen of weinig opleiding hebt gevolgd of een opleiding hebt gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.

Omschrijving

De alfabetiseringslessen worden geschreven door gespecialiseerde Alfa-docenten die veel ervaring hebben. De groepen zijn klein, zodat je veel aandacht krijgt. In de eerste lessen beginnen we met een basisuitleg van de Nederlandse taal. Tijdens de alfabetiseringscursus word je voorbereid op de inburgeringscursus. Er zijn verschillende alfabetiseringsgroepen.

Doel van de cursus

Een alfabetiseringscursus is gericht op het leren lezen en schrijven. Deze cursus heeft als extra doelstelling het voorbereiden op de inburgeringscursus (niveau A1-A2).

Aantal maanden Contacturen Zelfstudie Aantal lesuren
17 maanden
(Alfa A t/m C maximaal 612 uur)
612 uur minimaal 108 uur 9 uur per week
13 maanden
Alfa
inschatting 480 uur minimaal 108 uur 9 uur per week
6,5 maanden
Alfa
inschatting 240 uur minimaal 108 uur 9 uur per week
3, 5 maanden
Alfa
inschatting 120 uur minimaal 108 uur 9 uur per week

Voor wie?

Je kunt deze cursus volgen of je wel of niet inburgeringsplichtig bent.

Doel van deze cursus

Deze cursus heeft als doelstelling voorbereiding op het inburgeringsexamen NT2 (niveau A2)

Omschrijving

De inburgeringslessen worden gegeven door ervaren docenten die ook de training voor het inburgeringsexamen (IBEX) geven. Mocht er behoefte zijn, dan kunnen we een extra docent inschakelen die jou individueel gaat begeleiden. In deze cursus behandelt de docent alle thema’s en onderwerpen die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2-niveau. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2-niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

De cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt apart aangeboden.

Planning inburgeringslessen

Traject NT2 A1-A2 snel/gemiddeld

(doel: verhoging taalniveau)

Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 220 uren ca 73 dagen ca 24 weken 6 maanden
Traject IBEX A1-A2 (inclusief KNM) snel/gemiddeld

(doel: inburgeringsexamen)

Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 270 uren (=
ca 220 uren A1-A2 en ca 50 uren KNM)
ca 90 dagen ca 30 weken 8 maanden
Traject IBEX A0-A2 (inclusief KNM) snel/gemiddeld

(doel: inburgeringsexamen)

Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 490 uren (= ca 220 uur A0-A1, ca 220 uur A1-A2 en ca 50 uur KNM) ca 163 ca 54 14 maanden

Voor wie?

Deze cursus volg je als je:

 • na het inburgeringsexamen jouw eigen niveau van de Nederlandse taal wilt verhogen;
 • Staatsexamen NT2 I wilt doen maar nog niet het juiste niveau hebt;
 • Staatsexamen NT2 I wilt doen in plaats van het inburgeringsexamen;
 • een opleiding wil gaan volgen om MBO-niveau;
 • je gezakt bent voor een onderdeel van Staatsexamen NT2 I en je extra wilt oefenen voor de herkansing.

Doel van de cursus

Deze cursus heeft als doelstelling voorbereiding op het Staatsexamen NT2 – Programma I (niveau B1).

Omschrijving

De lessen worden gegeven door ervaren docenten die ook de trainingen voor het Staatsexamen (STEX I) verzorgen. Regelmatig is er een extra docent die jou individueel gaat begeleiden. In deze cursus behandelt de docent alle thema’s en onderwerpen die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Staatsexamen NT2 – Programma I. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op B1-niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Het behalen van STEX I geeft toegang tot een reguliere Mbo-opleiding.

De cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt apart aangeboden.

Startniveau

Om aan deze cursus mee te kunnen doen moet je het Nederlands op niveau A2 beheersen. Heb je dat niveau nog niet, dan kun je eerst de cursus A0-A2 volgen, of kiezen voor A0-B1. In het intakegesprek kijken we naar de meest geschikte optie.

Verder studeren?

Als je de cursus met succes hebt afgerond, kun je doorstromen naar de vervolgcursus Nederlands als tweede taal B2.

Traject NT2 A2-B1 snel/gemiddeld
(doel: verhoging taalniveau)
Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 150 uren ca 50 lesdagen ca 16 weken ca 4 maanden
Traject STEX1 A2-B1 (incl KNM) snel/gemiddeld)
(doel: Staatsexamen I)
Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 200 uur (= ca 150 uur A2-B1 en ca 50 uur KNM) ca 67 lesdagen ca 22 weken ca 6 maanden
Traject NT2 A2-B1 langzaam/gemiddeld
(doel: verhoging taalniveau)
Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 225 uur ca 75 lesdagen ca 25 weken ca 6 maanden
2 x per week les ca 225 uur ca 113 lesdagen ca 56 weken ca 13 maanden
Traject STEX 1 A2-B1 (inclusief KNM) langzaam/gemiddeld
Intensiteit Aantal uren Aantal lesdagen Aantal weken Aantal maanden
3 x per week les ca 275 uur (= 225 uur A2-B1 en 50 uur KNM) ca 92 lesdagen ca 31 weken ca 8 maanden
2 x per week les ca 275 uur (= 225 uur A2-B1 en 50 uur KNM) ca 138 lesdagen ca 69 weken ca 17 maanden

Voor wie?

Het Staatsexamen NT2-programma II is bedoeld voor mensen die op HBO/academisch niveau een studie willen volgen of (willen gaan) werken. Voor werkgevers is het een bewijs dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om op dit niveau in een Nederlandstalige werkomgeving te functioneren.

Deze cursus volg je als je:

 • na het behalen van niveau B1 je Nederlandse taalniveau verder wilt verhogen;
 • Staatsexamen NT2-programma II wilt gaan doen maar nog niet het juiste niveau hebt;
 • Staatsexamen NT2-programma II wilt gaan doen;
 • een opleiding wilt gaan volgen of wilt werken op HBO- of universitair niveau;
 • gezakt bent voor een onderdeel van Staatsexamen NT2-programma II en je wilt extra oefenen voor de herkansing.

Doel van de cursus

Deze cursus heeft als doelstelling voorbereiding op het Staatsexamen NT2-programma II (niveau B2).

Omschrijving

Je leert in deze cursus onder andere complexe brieven schrijven en spreekwoorden begrijpen en gebruiken. Daarnaast wordt er geoefend met het voeren van zakelijke gesprekken en het spreken van academisch Nederlands. Ook wordt er extra gewerkt aan de uitbreiding van je vocabulaire, leesstrategieën en grammatica. Je bereidt je met deze cursus goed voor op het Staatsexamen NT2-II, maar ook op je plannen voor de toekomst in Nederland. In de laatste lessen van de cursus besteden we veel aandacht aan examentraining, waarin we oefenen met eerdere versies van het Staatsexamen. Deze complexe cursus is alleen geschikt voor hoger opgeleiden met een grote taalleerbaarheid.

Traject STEX 2
(Doel: Staatsexamen II)
Periode Intensiteit Aantal lessen Aantal contacturen Aantal weken
Bij voldoende aanmeldingen start elke maand een cursus. 3 x per week les

Lestijden:
Optie 1: 9:00-12:00 uur
Optie 2: 13:00-16:00 uur
Optie 3: 17:30-20:30 uur

60 lessen 180 uur 20 weken

Voor wie?

De cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is bedoeld voor statushouders die een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 hebben ontvangen.

Deze cursus volg je als je:

 • de Nederlandse taal op niveau A2 beheerst;
 • al een cursustraject hebt doorlopen voor Inburgering A2 of Staatsexamen NT2-programa I.

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is je kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt en je de weg te wijzen hoe je op een gestructureerde manier je eigen arbeidsmarkt kunt benaderen.

Omschrijving

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. In deze cursus leer je alles over de ins en outs van de Nederlandse arbeidsmarkt. Je krijgt de nodige informatie die belangrijk is voor het maken van een persoonlijk portfolio Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Daarnaast word je geholpen bij het maken van de juiste keuze.

Op 1 mei 2018 zijn de regels voor het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt aangepast. Inburgeraars kunnen op 2 manieren ONA-examen doen.

 1. een digitaal portfolio en 64 uur ONA-les bij een school met een Blik op Werk-keurmerk;
 2. portfolio en een eindgesprek.

Wij bieden de cursus conform de nieuwe regels voor het examen ONA aan.

Duur: 12 weken
Studiebelasting: 66 lesuren plus 6 uur individuele begeleiding bij het invullen van de resultaatkaarten. Buiten de lessen om wordt van de cursist minimaal 24 uur zelfstudie gevraagd.
Lesfrequentie: 2 lessen per week, elk 3 uur.

Voor wie?

Deze trainingen bieden je een optimale voorbereiding op het succesvol afleggen van het examen.

Deze training volg je als je:

 • een inburgeringscursus hebt gevolgd en binnenkort het Inburgeringsexamen gaat doen;
 • een Staatsexamencursus hebt gevolgd en binnenkort het Staatsexamen programma I of II gaat doen;
 • eerder een Inburgerings- of Staatsexamen hebt gedaan en niet voor alle onderdelen geslaagd bent.

Doel van de training

In deze training word je goed voorbereid op het examen,

Omschrijving

De training wordt gegeven door een ervaren en bekwame docent. Je wordt begeleid naar de examens toe en je krijgt advies over je slagingskansen. Daarnaast maak je proefexamens. Je krijgt een inlogcode boor de unieke online examentraining van Endivor. De online omgeving bevat veel extra oefenmateriaal en je kunt onbeperkt examens oefenen.

Je kunt voor onderstaande onderdelen een training volgen.

Inburgering:
Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)
Spreken
Lezen
Schrijven
Luisteren

Staatsexamen I en II:
Lezen
Schrijven
Luisteren
Spreken

Kosten per examenonderdeel per maand (4 bijeenkomsten x 3 uur): €250,-.

De kosten van het examen voor DUO worden door de cursist zelf betaald.

Engels leren?

Ook dat kan bij ENDIVOR.

Wil jij graag Engels leren, we helpen jou graag.

Naast het gewone Nederlandse cursusaanbod geven wij ook Engelse cursussen. Heb je interesse? Kom dan even langs op onze locatie. We vertellen je graag meer!

Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.