Zakelijk Nederlands voor anderstaligen – schrijven

Deze training is gericht op de algemene vaardigheid en strategie van het schrijven in een zakelijke omgeving. De exacte inhoud van de training wordt in overleg bepaald en afgestemd op het niveau, de doelstellingen en de leerwensen van de deelnemer(s). Als afsluiting van deze training krijg je een eindtoets.

Deze taaltraining in schrijfvaardigheid is bedoeld voor iedereen die het Nederlands als tweede taal redelijk beheerst en zijn schriftelijke zakelijke communicatie wil professionaliseren en alles wil weten over het gebruik van een correcte stijl. Ook is de training een aanrader voor iedereen die regelmatig teksten van anderen nakijkt.

Les op de bedrijfslocatie (in-company)

We kunnen Zakelijk Nederlands voor anderstaligen – schrijven, verzorgen op je bedrijfslocatie. We overleggen graag met jou wat de wensen zijn.

Wat kun je van een in company schrijfcursus verwachten?

 • Uitgebreide telefonische intake met onze trainer inbegrepen;
 • Professionele feedback voor alle deelnemers;
 • Praktijkgerichte aanpak: theorie en praktijk (bedrijfsliteratuur) van het schrijven gecombineerd;
 • Inclusief alle lesmaterialen, schrijfblok en pen;
 • Altijd een voorstel voor optimale borging;
 • Maatwerk, met aandacht voor het niveau van alle deelnemers;
 • Concrete afspraken over leerdoelen en gewenste resultaten.

Inhoud cursus

 • Etiquette zakelijke correspondentie;
 • Spellingregels en meervoudsvormen;
 • Grammatica: regels en valkuilen;
 • Samengestelde zinnen en gebruik van verbindingswoorden (voordat, nadat, terwijl etc.);
 • Modale werkwoorden (kunnen, moeten, willen, zullen);
 • Afkortingen;
 • Bijvoeglijke naamwoorden in combinatie met de- en het-woorden
 • Algemene correspondentie via een brief of e-mail: aanhef, afsluiting, openingszinnen en slotzinnen, formeel versus informeel;
 • Soorten brieven en e-mails en bijbehorende formuleringen: offertes, uitnodigingen, afspraken, klachten, mededelingen e.d..

Bij deze cursus krijg je altijd huiswerk en oefeningen mee om het geleerde in praktijk te brengen. Ook krijg je werkopdrachten mee.

Opleidingsniveau - te behalen resultaat

Na afloop van de taaltraining Zakelijk Nederlands voor anderstaligen – schrijven:

 • heb je meer zelfvertrouwen bij het zakelijk schrijven in het Nederlands;
 • heb je kennis opgedaan over de regels van de Nederlandse spelling en grammatica;
 • weet je hoe je de regels moet toepassen om taalfouten te voorkomen;
 • schrijf je met meer gemak en snelheid goede zakelijke brieven, e-mails of memo’s;
 • ben je bewust van jouw lezer en het doel dat je met je tekst hebt.

Vooropleiding

Voor de taaltraining Zakelijk Nederlands voor anderstaligen – schrijven, is enige kennis van het Nederlands (basisniveau A2) gewenst.

Studieduur en -belasting

Studieduur 3 maanden
Aantal lessen 10
Frequentie 1 les per week
Lesduur 3 uur
Aantal lesuren 30
Lestijden woensdag of donderdag, 10:00-13:00 uur of 15:30-18:30 uur); andere tijden in overleg mogelijk

Les- en examengeld

Lesgeld
€ 1.150,- inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch of diner en vrij van btw

Examengeld
Niet van toepassing

Groepsgrootte

De cursus wordt gegeven vanaf minimaal 6 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is ca. 10.

Cursusdata 2018-2019

Start in overleg

Meer informatie of direct inschrijven?