Zakelijke correspondentie Nederlands

Voor veel functies is kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Zeker als je directiesecretaresse of personeelsconsulent bent of wilt worden. Wil je verschillende stijlen en briefsoorten kennen én goed kunnen schrijven? Ga dan voor de cursus Zakelijke correspondentie Nederlands. Je leert ook brieven en teksten van anderen te redigeren en corrigeren. Daarbij weet je wat een huisstijl is en hoe je de huisstijl van de organisatie toepast.

Tijdens de cursus correspondentie Nederlands worden onder meer klachtenbrieven, circulaires en aanmaningen behandeld. Daarnaast leer je hoe je de ontvangst van een sollicitatiebrief kunt bevestigen en komt ook de indeling en schrijfwijze van zakelijke brieven aan bod.

Modules

Klachtenbrieven
In dit eerste onderdeel is er aandacht voor de opbouw van een klachtenbrief. Je leert hoe je een klacht correct onder woorden brengt en hoe je om een oplossing vraagt of juist een oplossing voorstelt. Ook leer je hoe je een klachtenbrief beantwoordt en hoe je omgaat met een klacht van een zakelijke relatie.

Circulaires en aanmaningen
Het onderscheid tussen een verkoopbrief en een informele brief wordt behandeld, evenals de opbouw ervan. Ook de kenmerken van een betalingsherinnering en een aanmaning worden besproken.

Sollicitatiebrieven
In dit onderdeel leer je alles over de sollicitatieprocedure. Na afloop weet je hoe je op een juiste manier de ontvangst van een sollicitatiebrief kunt bevestigen en kun je een sollicitant uitnodigen voor een gesprek.

Zakelijke brieven
De vaste onderdelen van een zakelijke brief worden besproken, denk aan: juiste schrijfwijze, de vormgeving en plaats van deze onderdelen, de adresserings- en aanhefmogelijkheden, de betreft regel, evenals de vormgeving en schrijfwijze van de bijlagen van een brief. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag met het opstellen van een zakelijke brief.

Schrijfstijl, spelling en grammatica
Na afloop van dit onderdeel kun je grammaticaal correcte zinnen formuleren die geen stijlfouten bevatten en kun je, naast een correcte interpunctie, ook de correcte spelling toepassen in brieven, e-mails en memo’s (met als uitgangspunt het Groene Boekje). Aan het einde van dit onderdeel kun je ook een correcte schrijfstijl in brieven, e-mails en korte teksten hanteren en kun je ook andermans teksten op juiste spelling controleren.

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de cursus Zakelijke correspondentie Nederlands te kunnen volgen. Wel is algemene ontwikkeling op VMBO/MAVO-niveau en enige kennis van Nederlandse grammatica gewenst.

Studieduur 10 weken
Aantal lessen 10
Frequentie 1 keer per week (maandag of donderdag)
Lestijden 10:00-13:00 uur of 15:30-18:30 uur

Lesgeld: € 1.150,-  incl. cursusmateriaal en vrij van btw

Examengeld: niet van toepassing

Deze groepscursus wordt gegeven vanaf minimaal 6 deelnemers.

Het maximale aantal deelnemers is circa 12 deelnemers.

Dagopleiding

Start in overleg

Meer informatie of direct inschrijven?

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.